Betonin suhteitukset ja ennakkokokeet

  • Normaali- ja erikoisbetonien suhteitukset ja suhteitusten optimoinnit
  • Kiviaineksen pakkautumisen optimointi käytössä olevilla kiviaineksilla ja kiviaines/sideainesuhteella
  • Lisäaineiden annostelun optimointi
  • Huokostimen annostelun optimointi huokosjakotutkimuksella käytettäessä esim. seosaineita
  • Arvio betonin laadusta ohuthietutkimuksella
  • SFS- ja SFS-EN-standardikokeet tuoreella ja kovettuneella betonilla
  • Kalliotilojen injektointimassojen ennakkokokeet by53 mukaan
  • Erikoislaastien ja kivipohjaisten materiaalien tuotekehitys
  • Massiivivalujen betonin lämmönkehitys