Betonin ja betonirakenteiden laadunvalvonta

 • Kovettuneen betonin laadunvalvonta akkreditoidusti normi- ja rakennekoekappalein: mm.
  • puristuslujuus
  • halkaisuvetolujuus
  • tiheys
  • vetolujuus
  • tartuntavetolujuus

Finas - Contesta Oy

 • Betonin kloridipitoisuuden määrittäminen (SFS 14629)
 • Injektointilaastin ja rakenteellisen saumauslaastin testaukset
 • Betonin pakkasenkestävyyden testaukset
 • Betonin vedenläpäisyn testaukset
 • Ruiskubetonin EFNARC-laattakoe
 • Rakenteiden valmistuksen sekä valmiiden rakenteiden tarkastus
 • Kantavien rakenteiden epätyydyttävän laadun johdosta tehtävät viralliset testaukset
 • Vertailulujuuslaskelmien laatiminen