Suomen betoniyhdistys:

Betoniyhdistys, BY, on riippumaton, betonin oikeaa käyttöä edistävä teknistieteellinen yhdistys, jonka yli 700 henkinen jäsenistö edustaa laajasti betonirakentamisen eri osapuolia. Yhdistys järjestää jäsentilaisuuksia, julkaisee teknisiä ohjeita, ylläpitää betonialan pätevyysjärjestelmiä FISE:n osakkaana, järjestää koulutusta, käynnistää ja ohjaa kehitysprojekteja sekä konsultoi mm. ympäristöministeriötä.

www.betoniyhdistys.fi

Julkisivuyhdistys:

Julkisivuyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa. Yhdistys koostuu julkisivualalla toimivista henkilö- ja yritysjäsenistä. Yhdistys tarjoaa mm. alaan liittyvään keskustelufoorumiin, edistää alan koulutusta ja tuottaa tietoa erilaisista julkisivualaan liittyvistä tutkimuksista.

www.julkisivuyhdistys.fi

Rakennusteollisuus RT ry:n betoniteollisuustoimiala:

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidestä toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2600 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 15 miljardia euroa.

RT jäsenyhdistyksineen vastaa jäsenyritystensä yleisestä edunvalvonnasta ja jäsenpalvelusta elinkeino-, teknologia- ja standardisointiasioissa sekä työmarkkinapoliittisissa asioissa. Järjestön tehtävänä on edistää jäsenyritystensä kannattavaa ja pitkäjänteistä liiketoimintaa. Rakennusteollisuus RT:n toimialoja ovat Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.

Rakennusteollisuus RT:n järjestörakenteessa keskusliitto keskittyy koko liittoyhteisön tärkeimpiin yhteisiin asioihin, kuten työmarkkina-asioihin ja yhteiskunnaliseen vaikuttamiseen. Toimialat puolestaan keskittyvät omien jäsenyritystensä edunvalvontaan ja jäsenpalveluihin.

Tuoteteollisuustoimiala jakaantuu viiteen jaostoon, jotka ovat betoni-, pientaloteollisuus-, puutuote-, rakennusmateriaalit- ja teräsrakennejaosto. Ne pyrkivät parantamaan jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä ja ajavat niiden yhteisiä etuja elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa. Jaosto ja toimialat palvelevat jäsenyrityksiä ja edistävät alan kansainvälisiä yhteyksiä. Toimialat toteuttavat tuoteryhmäkohtaista kehitystoimintaa, standardisointia ja alan tuotteiden menekinedistämistä.

Contesta Oy on Rakennusteollisuus RT betonitoimialan kannatusjäsen.

www.betoni.com.

Finntesting ry:

Finntesting ry on eurooppalaisen yhteistoimintaelimen (EUROLAB) suomalainen jäsenyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää testaus- ja kalibrointilaboratorioiden ammatillita osaamista ja yhteydenpitoa sidosryhmiinsä. Pyrkimyksenä on edistää testaustulosten vastavuoroista hyväksymistä. Tavoitteena on luotettavan ja tehokkaan testaustoiminnan edistäminen niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.