Vaurio- ja ongelmanratkaisu

Asiantuntija-apu betonirakentamisen kaikkiin vaiheisiin

Asiantuntijamme tarjoavat apua betonirakenteiden erilaisissa ongelma-, vaurio- ja reklamaatioselvityksissä.

  • lattiavauriot
  • palovauriotutkimukset
  • rakenteen lujuuden määrittämiseen liittyvät tutkimukset ja testaukset

Ennakoiva laadunvarmistus

Vielä mieluummin olemme apunanne ennakoivassa laadunvarmistuksessa. Useiden ongelmaselvityksien perusteella betonirakentamista ennakoiva hyvä suunnittelu ja rakentamisaikainen laadunvalvonta olisi ehkäissyt valmiin betonirakenteen laatuongelmat.

  • betonointiohjeiden laatiminen
  • betonointisuunnitelmien tarkastus
  • suhteitusten tarkastus
  • ennakkokokeet
  • laadunvarmistussuunnitelmat
  • työmaakoestukset ja -tarkastukset
  • kimmovasaramittaukset