Ohuthietutkimus

Ohuthietutkimus osana betonirakenteiden kuntotutkimusta

Ohuthietutkimus on monipuolinen työväline betonin kunnon kartoittamiseksi. Ohuthieestä arvioidaan betonin laatua ja rakenteessa alkuvaiheessa olevia, mutta vielä päällepäin näkymättömiä vaurioita ja vauriomekanismeja. Tutkimusta varten näytteestä sahataan ja hiotaan ohut, lasille liimattu ja valoa läpäisevä leike, josta tutkitaan betonin mikrorakennetta mikroskoopilla.

Ohuthietutkimus on osa kuntotutkimusta, jonka perusteella valitaan rakenteille asianmukaiset ja oikein mitoitetut korjaustoimenpiteet.

Betoninäytteestä valmistetusta ohuthieestä havaitaan mm.:

  • Karbonatisoituminen (teräskorroosioriski)
  • Huokosrakenne (pakkasenkestävyys), katso myös huokosjakotutkimus
  • Halkeamatyypit (vaurioiden syyt)
  • Haitalliset kiteytymät (esim. ettringiitti huokostäytteenä)
  • Kemiallisen korroosion ja sulfaattirasituksen aiheuttamat vauriot
  • Sideaineen laatu ja muuttuminen
  • Muut piilevät vaurioriskit (esim. alkalikiviainesreaktio)
  • Sideaineen ja kiviaineksen tartunta

Ohuthietutkimus tuotekehityksen ja laadunvalvonnan tukena

Ohuthietutkimus palvelee myös tuotekehitystä ja laadunvalvontaa sekä auttaa ratkomaan rakennusmateriaalien tuotannossa ilmeneviä ongelmia. Tutkimusta voidaan käyttää myös kiviaineksen, laastien, tiilien, keraamisten laattojen ja muiden rakennusmateriaalien ominaisuuksien ja laadun arvioinnissa.