Kalibrointipalvelut

Mittaustuloksen riittävän tarkkuuden varmistamiseksi mittarit on huollettava ja kalibroitava säännöllisesti. Tarjoamme asiakkaillemme kimmovasaroiden ja betonipeitemittareiden kalibrointia sekä betonimassan ilmamäärämittareiden kalibrointia, huoltoa ja korjausta.

Kimmovasara on tulosten luotettavuuden varmistamiseksi huollettava ja kalibroitava testauslaitoksessa vähintään puolen tai yhden vuoden välein. Kalibrointitodistus sisältää Likkenneviraston ohjeita 21/2016 Kimmovasaran käyttäjän ohjeen ja VTT-TEST R005-01-2016 mukaisesti kimmovasaran kalibrointiarvot – ja käyrästön.

Betonipeitemittarin kalibrointi (tarkistus) on tarpeen tehdä vähintään kerran vuodessa. Kalibrointi tehdään kahdella teräskoolla ja kuudella syvyystasolla.

Ilmamäärämittarin luotettava toiminta on laadunvalvonnan kannalta erittäin tärkeää. Mittaukseen käytettävät laitteet kuluvat käytössä ja mahdollisesti myös rikkoontuvat. Niiden mittaustarkkuus ja luotettavuus saattavat heikentyä. Vikakorjausten yhteydessä suoritamme aina myös ilmamäärämittarin kalibroinnin.

Lisäksi teemme koekappalemuottien ja -puristimien pintojen tasaisuusmittauksia.

Kalibrointitodistuksemme kertoo, että mittari on tarkastettu ja asianmukaisessa kunnossa.