Huokosjakotutkimus

Betonin pakkasenkestävyys saavutetaan varmimmin lisäämällä huokostinta massaan valmistuksen aikana. Lisähuokostaminen tuottaa betoniin mikroskooppisen pieniä, tasaisesti jakautuneita suojahuokosia, joihin vesi pääsee jäätymään rikkomatta betonia.

Betonin pakkasenkestävyyden varmistamiseksi huokosten tulisi olla kooltaan sopivia (ominaispinta-ala) ja tasaisesti jakautuneita ja huokosten tulisi olla välimatkaltaan riittävän lähellä toisiaan (huokosjako). Näitä ominaisuuksia määritetään kovettuneesta betonista huokosjakoanalyysillä.

Huokosjakoanalyysit toteutamme akkreditoidusti  seuraavilla menetelmillä:

  • Ohuthienalyysi, VTT-TEST-R003-2010
  • Pintahieanalyysi, EN 480-11, muunneltu

Huokosjaon maksimiarvo pakkasenkestävällä betonilla riippuu kohteelle vaadituista betoninormin by65 mukaisesta rasitusluokasta ja suunnittelukäyttöiästä. Betoninormin by65 mukaisista menetelmistä huokosjakotutkimus on kansallisesti laajimmin vertailtu, tasokoestettu ja näin ollen yksi tarkimmista pakkasenkestävyyden testausmenetelmistä.

Pitkäaikaisen kokemuksemme sekä menetelmän edullisuuden ja nopeuden perusteella suosittelemme betonin valmistajille huokosjakotutkimusta betonin pakkasenkestävyyden osoittamiseksi ja tuotannon ohjaamiseksi.

Finas - Contesta Oy