Asbestianalyysit materiaalinäytteistä

Asbesti on yleisnimitys ryhmälle kuitumaisia silikaattimineraaleja, joita käytettiin yleisesti rakennusmateriaaleissa mm. hyvien palonkesto-ominaisuuksien takia. Suomessa asbestia on käytetty rakentamisessa vuosina 1920-1994, minkä jälkeen sen käyttö kiellettiin terveyssyistä kokonaan.

Vuonna 2016 astui voimaan lakiasetus (Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015), jonka mukaan ”rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa kiinteistöissä tulee ennen rakenteiden purkua tehdä asbestikartoitus. Asbestikartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti, sekä selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä.

Materiaalinäytteiden asbestianalyysit suoritetaan luotettavasti akkreditoidulla menetelmällä.

Contesta Oy on mukana kansainvälisissä Health and Safety Laboratory –viranomaislaboratorion säännöllisesti järjestämissä asbestinäytteiden vertailumittauskierroksissa (AIMS - Asbestos in Materials Scheme) – erinomaisilla tuloksilla (kierros R63, 11/2017).

Aims - Contesta Oy

Tee tilaus tästä

Tilauslomake

Näytteenotto-ohje

Finas - Contesta Oy