Asbesti­analyysit ilma­näytteistä

Asbestia sisältävien rakenteiden korjaustöissä tulee huolehtia työalueiden eristämisestä ja alipaineistuksesta sekä jälkisiivouksesta.

Sisäilman asbestikuitupitoisuus ei saa ylittää 0,01 kuitua/cm3 (Valvira). Asbesti-ilmanäytteenotolla varmistutaan siitä, että asbestisaneeraus ja siivous on onnistunut ja osastointi on turvallista purkaa.

Näytteenotossa pumpataan tutkittavasta tilasta tietty määrä ilmaa suodattimen läpi, jonka jälkeen suodattimelle kertynyttä pölyä tutkitaan elektronimikroskoopilla laboratoriossa. Suodattimelle jääneet asbestityypit tunnistetaan ja kuitujen määrä lasketaan.

Contesta Oy suorittaa analyysit luotettavasti akkreditoidulla menetelmällä. Olemme myös mukana kansainvälisissä Health and Safety Laboratory –viranomaislaboratorion säännöllisesti järjestämissä asbestinäytteiden vertailumittauskierroksissa (SEMS - Scanning Electron Microscopy Fibre Counting Scheme) – erinomaisilla tuloksilla (kierros 7A, 11/2017).

Sems - Contesta Oy

Tee tilaus tästä

Lomake

Näytteenotto-ohjeet

Finas - Contesta Oy