Huokosjakotutkimus

Betonin pakkasenkestävyys saavutetaan varmimmin lisäämällä pieni määrä huokostinta massaan valmistuksen aikana. Lisähuokostaminen tuottaa betoniin mikroskooppisen pieniä, tasaisesti jakautuneita suojahuokosia, joihin vesi pääsee jäätymään rikkomatta betonia.

Huokosjaon maksimiarvo pakkasenkestävällä betonilla riippuu kohteelle vaadituista betoninormin by65 mukaisesta rasitusluokasta ja suunnittelukäyttöiästä.

Betoninormin by65 mukaisista menetelmistä huokosjakotutkimus on kansallisesti laajimmin vertailtu, tasokoestettu ja näin ollen yksi tarkimmista pakkasenkestävyyden testausmenetelmistä.

Pitkäaikaisen kokemuksemme sekä menetelmän edullisuuden ja nopeuden perusteella suosittelemme betonin valmistajille huokosjakotutkimusta betonin pakkasenkestävyyden osoittamiseksi ja tuotannon ohjaamiseksi.